หมู่บ้านเสรี mbsr
สมาคมหมู่บ้านเสรี-รามคำแหง


1. ด้วยสามัคคีของพวกเรา ดูข่าว 19 มิย. 61
หรือเปิดดูใน line ที่
http://www.youtube.com/watch?v=8aeipTm_r3o

2. เมื่อครั้งที่เรา ยังเป็นชมรมชาวหมู่บ้านเสรี