หมู่บ้านเสรี mbsr
สมาคมหมู่บ้านเสรี-รามคำแหง
ด้วย สามัคคีของพวกเรา...ดู ข่าว...
เมื่อครั้ง ยังเป็น ชมรมชาวหมู่บ้านเสรี