somnuk.com/snkmap

สมนึกเวชภัณฑ์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
เลขที่ 3 ซอยพระรามเก้า 41 แยก 8
แขวง สวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250



ถ้ามาทางถนน พระรามเก้า
คลื๊ก ดูแผนที่นำทาง (1)



ทางเข้า ทางพระรามเก้า





























คุณแจ๋ว 086 3440483


สมนึก 081 8028400

ถ้ามาทางถนน รามคำแหง
คลิ๊ก ดูแผนที่นำทาง (2)



ทางเข้า ทางรามคำแหง



เปิดทำงาน
วันจันทร์ ถีงวันศุกร
เวลา 9 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น
วันเสาร์ครึ่งวัน หยุดวันอาทิตย์
และวันหยุดราชการ



สมนึก ลิมกุล
ฝ่ายวิชาการ
โทร. 081 8028400
line : 0818028400


เตือนพิศ (คุณแจ๋ว)
ฝ่ายกิจการ
โทร. 086 3440483
line : 023143144

สิริกุล (ส้ม)
ช่วยฝ่ายกิจการ
โทร. 02 3143144
line : 023143144

เปิดทำงาน
วันจันทร์ ถีงวันศุกร
เวลา 9 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น
วันเสาร์ครึ่งวัน หยุดวันอาทิตย์
และวันหยุดราชการ


































ถ้ามาทางถนนพระรามเก้า
คลิ๊กดูแผนที่นำทาง (1)

==================
ทางเข้า ทางพระรามเก้า






























ถ้ามาทางถนนรามคำแหง
คลิ๊กดูแผนที่นำทาง (2)

==================

ทางเข้า ทางรามคำแหง



สมนึก ลิมกุล
ฝ่ายวิชาการ
081 8028400
line : 0818028400


เตือนพิศ (คุณแจ๋ว)
ฝ่ายกิจการ
086 3440483
line : 023143144

สิริกุล (ส้ม)
ช่วยฝ่ายกิจการ
02 3143144
line : 023143144

Somnuk Limkool