วันเกิดเทวี ขวบปีที่ 70
เลี้ยงพระที่วัดราชประดิษฐ์วรมหาวิหาร เมื่อ 11-2-2550
ญาติมิตรและเพื่อนสนิทร่วมรุ่น ไปร่วมทำบุญกันมากมาย
ภญ. รศ. เทวี โพธิพละ
081 6209080


NEXT