วันนั้น วันที่พวกเรา เข้าสู่อ้อมกอด ของ
หมอยา (หรือแพทย์ปรุงยา)


ในวันครบ 100 ปี แพทย์ปรุงยา (พื้นฐานของเภสัชศาสตร์บัณฑิต) รุ่นเรา ได้รับการยกย่อง ให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ถึง 3 คน ได้แก่
1. ภก.วิมล สุรทินฑ์
2. ภญ. สุทิน เทพยสุวรรณ และ
3. ภก. สมนึก ลิมกุลReturn