somnuk.com/tpaa/pharm0203 somnuk.com/tpaa/pharm0203
   
ทำเนียบเภสัชบัณฑิต รุ่น 2502-03

1. ภญ. กอบกุล วารุณประภา
1483 ซอย 49 ถนนสุขาภิบาล 1
คลองจั่น บางกะปิ กทม.10240
โทร. (02) 3778987, (081) 6198747

2. ภญ. กิติวีณ์ ชลาภิรมย์
32 หมู่ 6 ตำบลดอนกลอย
อำเภอหนองขาหย่าง อุทัยธานี 61130
โทร.(056) 982072, (089) 5651632

3. ภก. เกียรติ ตังกานนท์
172 ถนนสิรินธร ซอย 2 แยก 5
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.10700
โทร. (02) 8811616, (082) 5410409

5. ภญ. จวบบุญ รักมนุษย์
93 ซอยเสนานิคม 1
พหลโยธิน 32 กทม.10900
โทร. (02) 941 8707, (089) 166 7244


    6. ภญ. จันทรา สกุนตนาค
125/29 ซอยร่วมฤดี 4
เพลินจิต กทม. 10330
โทร. 02 256 6473, 02 256 6542

7. ภญ. จำนง ฉั่วตระกูล
263-271 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กทม. 10600
โทร. 02 4380091, 087 702 5128

8. ภญ. จิตราภรณ์ เจียมไชยศรี
65 สุขุมวิท 101/1 แยกจุฬา 3
สุขุมวิท กทม. 10260
โทร. (02) 331 1127

9. ภก. พลเรือตรี ชัชวาล คูหิรัญ
20 ซอยเจริญสุข ถนนพหลโยธิน
ริมคลองประปา เขตบางซื่อ
กทม.10800
โทร. (02) 587 2534, (081) 836 5079    12. ภก. ทวีศักดิ์ โรหิตสุข
45 ตรอกวัดมหรรณพ
ถนนมหรรณพ เสาชิงช้า
กทม.10200 โทร. (02) 224 1182,
(02) 622 0498 (PCT)

13. ภญ. รศ. เทวี โพธิผละ
บ้านเลขที่ 10/61 ประชาชื่น 30
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
โทร. (02) 587 3286, (081) 620 9080

14. ภญ. นวลจันทร์ มณีนาวา
124 ซอยเพิ่มทรัพย์ ถนนกรุงเทพฯ-นนท์
กทม. 10800
โทร. (02) 585 1442, (035)366 092

15. ภญ. นวลอนงค์ ศรีพงษ์
457 ซอยลาดพร้าว 96
ถนนลาดพร้าว กทม. 10310
โทร. (02) 539 1317


    17. ภญ. พ.ท. หญิงเนาวนิตย์ สุวรรณสังข์
260/1 ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์
เขตพระนคร กทม. 10200
โทร. (02) 281 7463

18. ภก. เนาวรัตน์ รัตนวรพงศ์
20 สุขุมวิท 29 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กทม.10110
โทร. (02) 259 9155

19. ภก. บัญญัติ ทองตัน
525/50 หมู่บ้านพรสว่างนิเวศน์ สำโรงเหนือ
อ. เมือง สมุทรปราการ 10270
โทร. (02) 384 7130, Fax. (02) 754 0669

20. ภก. อจ. บำรุง ตันติเสวี
40 ซอยอินทามะระ 3 สุทธิสาร
สพานควาย สามเสนใน
กทม.10400 โทร. (02) 271 1310


    21. ภก. ประกิจ อิศวรพันธ์
161/81 ซอยบุปผาสวรรค์ (จรัล 27)
ถนนจรัลสนิทวงศ์ ตำบลบางขุนศรี
บางกอกน้อย กทม.10700
(02) 412 4536

22. ภก. ประจวบ อัตดิเรก
4/161 ถนนสุขาภิบาล 2
เขตบึงกุ่ม กทม.10240
โทร. (02) 379 7859

23. ภญ. ประภาศรี ธนสุกาญจน์
47/13 หมู่บ้านเสนานิเวศน์
ซอยเสนานิคม 1 ลาดพร้าว
กทม. 10230 โทร. (02) 578 1213

24. ภก. ประสงค์ วิรัชศิลป์ (เสียชีวิตแล้ว)
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์
อำเภอเมืองชุมพร
ชุมพร

25. ภก. ประสาน วะสี
271-273 ถนนปากแพรก
อำเภอเมือง กาญจนบุรี 71000
โทร. (081) 823 0541 (บ้านลูกสาว 02-679-8075)


    26. ภก. ประสิทธิ์ศักดิ์ กลิ่นสุนทร
44/1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว
เขตจตุจักร กทม.10900
02 940 7170, 081 914 6565
084 6570044

27. ภก. ประเสริฐ อังกสิทธิ์
53/30 ซอยลาดพร้าว 15
ถนนลาดพร้าว, เขตจตุจักร
กทม.10900 โทร. (02) 511 2011,
(02) 513 7778, (081) 816 2096

28. ภก. นพ. ปราโมทย์ รักชีพ
677 ซอยงามวงวาน 27
นนทบุรี 11000
โทร. 02 5809277, 081 8251070

29. ภญ. ปรีดา สุทธิพันธ์
168 ถนนสามเสน
แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร กทม. 10230

30. ภก. ปริญญา โชติคุณ
29 เมธีนิเวศม์ ซอยแยกเกษม
สุขุมวิท 24 กทม.10110
โทร. (02) 258 8509, (081) 821 9999    31. ภก. นพ. ปรีชา อยู่ประเสริฐ
เลขที่ 310/41 Leticia Condo
ถนนพระราม 9 ซอย 17 บางกะปิ
ห้วยขวาง กทม. 10310
โทร. (081) 862 2873

32. ภญ. สุทิน เทพยสุวรรณ
111/1 หมู่ 2 ตำบลสุรศักดิ์
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20100
โทร. (081) 628 7835

33. ภญ. พญ. พรรณี เสถียรโชค
105 พิบูลวัฒนา ถนน พระราม 6
สามเสนใน กทม. 10400
โทร. (02) 278 0280(เบอร์ผิด)

34. ภญ. พรรณี เกตุมณี
602 ชลนิเวศน์ ประชาชื่น
แขวงลาดยาว เขตบางซื่อ
กทม. 10220 โทร. (02) 585 7369

35. ภก. พิสนต์ วาจานนท์
59/1 ซอยศุภราช 1 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทร. (02) 272 6656-7


    36. ภญ. เพ็ญพันธุ์ อักษรมัต ิ
16 ถนนสามพระยา บางขุนพรม
เขตพระนคร กทม. 10200
โทร. (02) 281 9845, (02) 280 1475,
086 9849895

37. ภญ. พ.อ. พิเศษหญิง แพรวพรรณ ทิพวาที
8 ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ
กทม. 10800
โทร. (02) 585 2717

38. ภญ. ไพเราะ ณ.นคร
37 ซอยศุภราช หลังธนาคารออมสิน
สนง.ใหญ่ สพานควาย กทม. 10400
โทร. (02) 378 0122-3, (02) 279 4985

39. ภก. พ.อ.พิเศษ ไพโรจน์ ลิมตระการ
167/1 ร.ส.พ.นิเวศน์
ซอยพหลโยธิน 24 เขตจตุจักร
กทม. 10900
โทร. (02) 513 2240

40. ภก. มนัส จูเจริญ
73 ถนนเทศบาลสาย 1
แขวงวัดกัลยานี สพานพุทธฝั่งธนฯ
กทม. 10600
โทร. (02) 466 8730


    41. ภก. รังสรรค์ ศรีสุโข
25/2 ซอยยมราช ถนนศาลาแดง
สีลม กทม. 10500 โทร. (02) 234 0809,
(02) 235 4727

42. ภญ. ลิ้นจี่ หวังวีระ
3 ซอย 10 ถนนเสรี 4 หมู่บ้านเสรี 2
หัวหมาก กทม. 10240
โทร. (02) 300 4742

43. ภก. วิชัย เพชรดี
53/70 ซอยลาดพร้าว 15
ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร
กทม. 10900
โทร. (02) 513 4140

44. ภก. วิมล สุรทิณฑ์
73 สุขุมวิท 36 แยก 1
แขวงคลองตัน กทม. 10110
โทร. (02) 261 5710, (081) 628 1551

45. ภก. วิรัช สุนทรสิงห์
64 ซอยบาโบ๊ส 2
สุขุมวิท 42 (กล้วยน้ำไท)
แขวงคลองตัน กทม. 10110
โทร. (02) 390 1838


    46. ภญ. สถาน บุณยวิโรจน์
275/1 ซอยสารประสิทธิ์
ถนนนครไชยศรี กทม. 10400
โทร. (02) 241 3915

47. ภก. สมนึก ลิมกุล
3 ซอยพระรามเก้า 41 แยก 8 หมู่บ้านเสรี 1
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม. 10250 โทร. (02) 3143144,
(02) 319 8171, (081) 802 8400,

48. ภก. ดร. สันติ ถุงสุวรรณ
124/347 ซอยเรวดี 18 ถนนติวานนท์
อ.เมือง นนทบุรี 11000
โทร. (02) 588 4657, (02) 951 4771

49. ภญ. ลำดวน เศวตมาลย์
175 ถนนนเรศ บางรัก
กทม. 10500
โทร. (02) 234 9376

50. ภก. สุเทพ ศุภพันธ์ (เสียชีวิต 18-12-2560)
525/276 พรสว่างนิเวศน์ สำโรงเหนือ
อ. เมือง สมุทรปราการ 10270
โทร. (02) 394 2044, (02) 754 0662


    51. ภญ. สุภาพ สวนปาน
16/3 ซอยภู่โสภา ซอยวัดกำแพง
ถนนพิบูลสงคราม ต.ตลาดขวัญ
อ.เมือง นนทบุรี 11000
โทร. (02) 526 1624

52. ภก. สุรัตน์ บำรุงชีพ (เสียชีวิตแล้ว)
525/303 พรสว่างนิเวศน์ สำโรงเหนือ
อ. เมือง สมุทรปราการ 10270
โทร. (02) 394 2088, (02) 754 1678

53. ภก. อรุณ พงษ์สุวรรณ
เซ็นทรัลรัชโยธินปาร์ค
8/166 - 167 ซอยพหลโยธิน 30
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม.10900
โทร. (02) 521 0615, (02) 521 3105,
(089) 459 1011

54. ภญ. อารมณ์ ศาสตรวาหา
280 ซอยลาดพร้าว107 (107 อพาทเม้นท์)
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทร. (02) 731 1111, 081 7936079

55. ภญ. อุษณา หงส์วารีวัธน์
141 สุขุมวิท 81
พระโขนง กทม.10250
โทร. (02) 311 3116


    56. ภก. ตำแหน่ง อินทรเสน
(เสียชีวิตแล้ว 27 มึค.54)
78/2 อำนวยสงคราม ถนนนครไชยศรี
ดุสิต 10300 โทร. (02) 243 3916,
(02) 241 2926

57. ภก. อุดม วงศ์มีเกียรติ
527/60 ซอยจรัลสนิทวงศ์ 39
บางขุนศรี บางกอกน้อย กทม.10700
โทร. (02) 809-8270, (02) 864-4791

58. ภก. เสน่ห์ จูมพะบุตร (เสียชีวิตแล้ว)
พรการแพทย์ เภสัช
217-219 ถนนสรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง
อุบลราชธานี 34000 โทร. (045) 241 730

59. ภก. สาคร พงศ์อนันต์
120 ซอยศาสนา 4 ถนนพระราม 6
กทม. 10400 โทร. 02 278 2135

Sakorn Pongs-Anand
660 E 98 th. New York, NY 11236
USA.


25. ภก. ประสาน วะสี
(c/o คุณสมสิริ ยพันธ์ ลูกสาว)
คอนโดบ้านนันทสิริ
62/74 ซอยอรรถการประสิทธิ์
ถนนสาทร 1 ทุ่งมหาเมฆ กทม. 10120
บ้านลูกสาว 02-679-8075 รูปนี้เก็บไว้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2503 เสียดาย
กวี กับสุมน เสียชีวิต แล้วเมื่ออายุ 70 ปี

ชื่อเพื่อนร่วมรุ่นที่เสียชีวิตแล้ว

  1. ภก. คึกหาญ จันทรสกุล
  2. ภก. สุธี ศรีวิโรจน์
  3. ภญ. ฉันทนา สิงหกุล
  4. ภก. ภิรมย์ รัตนสมบูรณ์
  5. ภก. ดุสิต เวชสวรรค์
  6. ภญ. จริยา ธรรมวานิช
  7. ภก. เชาวน์ หาญศิริพันธ์
  8. ภก. ดำริห์ ตัณมณี
  9. ภก. สุเทพ ศรีสุคนธ์
10. ภก. กวี บุญชัย
11. ภญ. สุมน (มั่นสกุล) ชาติยานนท์
12. ภก. บันเทิง อรัญญกานนท์
13. ภก. เสรี คำนวนทิพย์
14. ภญ. ปราณี กลิ่นสุนทร
15. ภก. วิภาต ฉิมมณี
16. ภก. สมชัย เวชพฤกษ์พิทักษ์
17. ภก. สมศักดิ์ วินิจฉัยกุล
18. ภก. ถวัลย์ ศุภจินต์
19. ภก. ประมวล ชโลธร
20. ภก. ธีระ ศตะสุข
21. ภก. ประสงค์ วิรัชศิลป์
22. ภญ. นันทนา (เมืองไชย) แก้วอุบล
(เสียชีวิต 1 พย. 51)
23. ภก. ดำรง แก้วไสย
(เสียชีวิต 21 มีค. 53)
24. ภก. สุรัตน์ บำรุงชีพ
25. ภก. เนาวรัตน์ รัตนวรพงษ์
26. ภก. ประเวศ เลาหศิริ
27. ภก. เอนก พรประดิษฐ์
28. ภก. ประยูร กังวาลไกล
29. ภญ. มายูร เฮงประสิทธิ์
30. ภก. ตำแหน่ง อินทรเสน
31. ภก. ตรีรัตน์ เวชศิลป์
32. ภญ. ไขศรี ธนภูมิ
(เสียชีวิต 27 กพ. 55)
33. ภก.ทวีป สุนทรวิจารณ์
(เสียชีวิต 5 พค. 54)
34. ภก.สุเทพ ศุภพันธ์
(เสียชีวิต 18-12-2560)


ชื่อเพื่อนที่หายหน้านานเกิน 10 ปี

  1. ภก. วิเชียร ภมรศิริ
  2. ภก. เนาวนิตย์ สุวรรณะ
  3. ภญ. ปรีดา สุทธิพันธ์
  4. ภก. ประจวบ อัตดิเรก
  5. ภก. โข ศรียาภัย
  6. ภก. สุทิน ศรีอาภรณ์
  7. ภญ นวลจันทร์ มณีนาวา
  8. ภญ. วินิตา จันทรานนท์นัยวินิต
  9. ภญ. สถาน บุณย์วิโรจน์
10. ภก. อาคม วุฒิภักดี
11. ภก. สุขจิตต์ ไตติลานนท์
12. ภญ. อารุณี มลิลา
13. ภก.รังสรรค์ ศรีสุโข
Home