เภสัชจุฬา รุ่น 16
คณะเภสัชฯ จุฬา ฯ ถือกำเนิด เมื่อ ปี 2486 ในเครือ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตรฺ์
เภสัชจุฬา รุ่น 16
(เภสัชศาสตร์บัณฑิต รุ่นปี 2502-03)
=========================
    1. ภญ. กอบกุล วารุณประภา
1483 ซอยศรีบูรพา 10, ถนนศรีบูรพา
คลองจั่น บางกะปิ กทม.10240
โทร. (02) 377 1527, (081) 619 8747

    2. ภญ. กิติวีณ์ ชลาภิรมย์
32 หมู่ 6 ตำบลดอนกลอย
อำเภอหนองขาหย่าง อุทัยธานี 61130
โทร.(056) 982072, (089) 565 1632

    3. ภก. เกียรติ ตังกานนท์
172/1 ถนนสิรินธร ซอย 2 แยก 5
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.10700
โทร. (02) 881 1616, (082) 541 0409

    4. ภญ. จวบบุญ รักมนุษย์
93 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. (02) 941 8707, (089) 166 7244

    5. ภญ. จันทรา สกุนตนาค
125/29 ซอยร่วมฤดี 4
เพลินจิต กทม. 10330
โทร. 02 256 6473, 02 256 6542

    6. ภญ. จำนง ฉั่วตระกูล
263-271 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กทม. 10600
โทร. 02 438 0091, 087 702 5128

    7. ภญ. จิตราภรณ์ เจียมไชยศรี
65 สุขุมวิท 101/1 แยกวชิรธรรมสาธิต 25
แขวงบางจาก, เขตสุขุมวิท กทม. 10260
โทร. (02) 331 1127

    8. ภก. พลเรือตรี ชัชวาล คูหิรัญ
20 ซอยเจริญสุข ถนนพหลโยธิน
ริมคลองประปา เขตบางซื่อ กทม.10800
โทร. (02) 587 2534, (081) 836 5079

    9. ภก. ทวีศักดิ์ โรหิตสุข
45 ตรอกวัดมหรรณพ ถนนมหรรณพ
เสาชิงช้า, กทม.10200
โทร. (02) 224 1182, (02) 622 0498

    10. ภญ. รศ. เทวี โพธิผละ
บ้านเลขที่ 10/61 ประชาชื่น 30
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
โทร. (02) 587 3286, (081) 620 9080

    11. ภญ. คุณนวลจันทร์ มณีนาวา
334 ปากซอยเรวดี 32 ตำบลตลาดขวัญ
ถนนติวานนท์ นนทบุรี 11000

    12. ภ.ญ. นวลอนงค์ ศรีพงษ์
457 ซอยลาดพร้าว 96
ถนนลาดพร้าว กทม. 10310
โทร. (02) 539 1317

    13. ภญ. พ.ท.หญิง เนาวนิตย์ สุวรรณสังข์
260/1 ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์
เขตพระนคร กทม. 10200
โทร. (02) 281 7463

    14. ภก. เนาวรัตน์ รัตนวรพงศ์
20 สุขุมวิท 29 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กทม.10110
โทร. (02) 259 9155

    15. ภก. บัญญัติ ทองตัน
525/50 หมู่บ้านพรสว่างนิเวศน์ สำโรงเหนือ
อ. เมือง สมุทรปราการ 10270
โทร. (02) 384 7130, Fax. (02) 754 0669

    16. ภก. อจ. บำรุง ตันติเสวี
40 ซอยอินทามะระ 3 สุทธิสาร
สพานควาย สามเสนใน
กทม.10400 โทร. (02) 271 1310

    17. ภก. ประกิจ อิศวรพันธ์
161/81 ซอยบุปผาสวรรค์ (จรัล 27)
ถนนจรัลสนิทวงศ์ ตำบลบางขุนศรี
บางกอกน้อย กทม.10700, (02) 412 4536

    18. ภก. ประจวบ อัตดิเรก
4/161 ถนนสุขาภิบาล 2
เขตบึงกุ่ม กทม.10240
โทร. (02) 379 7859

    19. ภญ. ประภาศรี ธนสุกาญจน์
47/13 ซอยเสนานิคม 1
(หมู่บ้านเสนานิเวศน์ โครงการ 1)
แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว
กทม. 10230 โทร. (02) 578 1213

    20. ภก. ประสิทธิ์ศักดิ์ กลิ่นสุนทร
44/1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว
เขตจตุจักร กทม.10900
02 940 7170, 081 914 6565, 084 657 0044

    21. ภก. ประเสริฐ อังกสิทธิ์
53/30 ซอยลาดพร้าว 15, ถนนลาดพร้าว
เขตจตุจักร กทม.10900
โทร. (02) 511 2011, (081) 816 2096

    22. ภก. นพ. ปราโมทย์ รักชีพ
677 ซอยงามวงวาน 27
นนทบุรี 11000
โทร. 02 580 9277, 081 825 1070

    23. ภญ. ปรีดา สุทธิพันธ์
168 ถนนสามเสน
แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร กทม. 10230

    24. ภก. ปริญญา โชติคุณ
29 เมธีนิเวศม์ ซอยแยกเกษม
สุขุมวิท 24 กทม.10110
โทร. (081) 846 5588

    25. ภก. นพ. ปรีชา อยู่ประเสริฐ
Plant patio เลขที่ 770/195 ซอย 10
ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวง - เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทร. (081) 862 2873

    26. ภญ. สุทิน เทพยสุวรรณ
111/1 หมู่ 2 ตำบลสุรศักดิ์
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20100
โทร. (081) 628 7835

    27. ภญ. พญ. พรรณี เสถียรโชค
105 พิบูลวัฒนา ถนนพระราม 6
สามเสนใน กทม. 10400
โทร. (084) 671 4563

    28. ภญ. พรรณี เกตุมณี
602 แยก 20 หมู่บ้านชลนิเวศน์
ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม. 10900 โทร. (02) 585 7589

    29. ภก. พิสนต์ วาจานนท์
59/1 ซอยศุภราช 1 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กทม. 10400, โทร. (02) 272 6656-7

    30. ภญ. เพ็ญพันธุ์ อักษรมัต ิ
16 ถนนสามพระยา บางขุนพรม
เขตพระนคร กทม. 10200
โทร. (02) 281 9845, (02) 280 1475,
(086) 984 9895

    31. ภญ.
พ.อ. พิเศษหญิง แพรวพรรณ ทิพวาที
8 ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กทม. 10800
โทร. (02) 585 2717

    32. ภญ. ไพเราะ ณ.นคร
37 ซอยศุภราช หลังธนาคารออมสิน
สนง.ใหญ่ สพานควาย กทม. 10400
โทร. (02) 378 0122-3, (02) 279 4985

    33. ภก.
พ.อ.พิเศษ ไพโรจน์ ลิมตระการ
10 ร.ส.พ.นิเวศน์
ซอยพหลโยธิน 24 เขตจตุจักร
กทม. 10900 โทร. (02) 513 2240

    34. ภก. มนัส จูเจริญ
73 ถนนเทศบาลสาย 1
แขวงวัดกัลยานี สพานพุทธฝั่งธนฯ
กทม. 10600 โทร. (089) 874 8073

    35. ภก. รังสรรค์ ศรีสุโข
25/2 ซอยยมราช ถนนศาลาแดง
สีลม กทม. 10500
โทร. (02) 234 0809, (02) 235 4727

    36. ภญ. ลิ้นจี่ หวังวีระ
3 ซอย 10 ถนนเสรี 4 หมู่บ้านเสรี 2
หัวหมาก กทม. 10240
โทร. (02) 300 4742

    37. ภก. วิชัย เพชรดี
53/70 ซอยลาดพร้าว 15
ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร
กทม. 10900 โทร. (02) 513 4140

   
38. ภญ. วินิตา (จันทรานนท์นัยวินิต) เกษมทรัพย์
1108 Western Meadows Road NW. Albuquerque
NM. 87114 USA. (505) 918-8898

    39. ภก. วิมล สุรทิณฑ์
73 สุขุมวิท 36 แยก 1
แขวงคลองตัน กทม. 10110
โทร. (02) 261 5710, (081) 628 1551

    40. ภก. วิรัช สุนทรสิงห์
64 ซอยบาโบ๊ส 2 สุขุมวิท 42 (กล้วยน้ำไท)
แขวงคลองตัน กทม. 10110
โทร. (02) 390 1838

    41. ภญ. สถาน บุณยวิโรจน์
275/1 ซอยสารประสิทธิ์
ถนนนครไชยศรี กทม. 10400
โทร. (02) 241 3915

    42. ภก. สมนึก ลิมกุล
3 ซอยพระรามเก้า 41 แยก 8 หมู่บ้านเสรี 1
แขวง - เขตสวนหลวง, กทม. 10250
โทร. (02) 314 3144, (081) 802 8400

    43. ภก.สาคร พงศอนันต์
(Sakorn Pongs-Anand
660 E 98 th. New York, NY 11236 USA.

    44. ภก. ดร. สันติ ถุงสุวรรณ
124/347 ซอยเรวดี 18 ถนนติวานนท์
อ.เมือง นนทบุรี 11000
โทร. (02) 588 4657, (02) 951 4771

    45. ภญ. ลำดวน เศวตมาลย์
175 ถนนนเรศ บางรัก กทม. 10500
โทร. (02) 234 9376

    46. ภญ. สุภาพ สวนปาน
16/3 ซอยภู่โสภา ซอยวัดกำแพง
ถนนพิบูลสงคราม ต.ตลาดขวัญ
อ.เมือง นนทบุรี 11000 (02) 526 1624

    47. ภก. อรุณ พงษ์สุวรรณ
เซ็นทรัลรัชโยธินปาร์ค
8/166 - 167 ซอยพหลโยธิน 30
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม.10900
โทร. (02) 521 0615, (02) 521 3105,
(089) 459 1011

    48. ภก. อาคม วุฒิภักดี   ปัจจุบัน อยู่ LA
ติดต่อกันทาง Line กลุ่ม "เภสัช รุ่น 16-17"

    49. ภญ. อารมณ์ ศาสตรวาหา
280 ซอยลาดพร้าว107 (107 อพาทเม้นท์)
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทร. (02) 731 1111, 081 793 6079

    50. ภญ. อุษณา หงส์วารีวัธน์
14 สุขุมวิท 81
พระโขนง กทม.10250
โทร. (02) 311 3116

    51. ภก. อุดม วงศ์มีเกียรติ
527/60 ซอยจรัลสนิทวงศ์ 39
บางขุนศรี บางกอกน้อย กทม.10700
โทร. (02) 809 8270, (02) 864 4791

    52. ภก. สาคร พงศ์อนันต์
120 ซอยศาสนา 4 ถนนพระราม 6
กทม. 10400 โทร. (02) 278 2135

(Sakorn Pongs-Anand
660 E 98 th. New York, NY 11236 USA.

บันทึกล่าสุด ภก. ประสาน วะสี
(เสียชีวิตเมื่อ 18-10-62)
(c/o คุณสมสิริ ยพันธ์ ลูกสาว (02) 679 8075
คอนโดบ้านนันทสิริ
62/74 ซอยอรรถการประสิทธิ์
ถนนสาทร 1 ทุ่งมหาเมฆ กทม. 10120


แก้ไข ปรับปรุงใหม่ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563

ถ้าพบที่ ผิด เพี้ยน หรือต้องการแก้ไข
ช่วยโทร. 081 8028400 ผม สมนึกครับ

 รูปนี้เก็บไว้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2503 เสียดาย
กวี กับสุมน เสียชีวิต แล้วเมื่ออายุ 70 ปี


ชื่อเพื่อนร่วมรุ่นที่เสียชีวิตแล้ว

  1. ภก. คึกหาญ จันทรสกุล
  2. ภก. สุธี ศรีวิโรจน์
  3. ภญ. ฉันทนา สิงหกุล
  4. ภก. ภิรมย์ รัตนสมบูรณ์
  5. ภก. ดุสิต เวชสวรรค์
  6. ภญ. จริยา ธรรมวานิช
  7. ภก. เชาวน์ หาญศิริพันธ์
  8. ภก. ดำริห์ ตัณมณี
  9. ภก. สุเทพ ศรีสุคนธ์
10. ภก. กวี บุญชัย
11. ภญ. สุมน (มั่นสกุล) ชาติยานนท์
12. ภก. บันเทิง อรัญญกานนท์
13. ภก. เสรี คำนวนทิพย์
14. ภญ. ปราณี กลิ่นสุนทร
15. ภก. วิภาต ฉิมมณี
16. ภก. สมชัย เวชพฤกษ์พิทักษ์
17. ภก. สมศักดิ์ วินิจฉัยกุล
18. ภก. ถวัลย์ ศุภจินต์
19. ภก. ประมวล ชโลธร
20. ภก. ธีระ ศตะสุข
21. ภก. ประสงค์ วิรัชศิลป์
22. ภญ. นันทนา (เมืองไชย) แก้วอุบล
(เสียชีวิต 1 พย. 51)
23. ภก. ดำรง แก้วไสย
(เสียชีวิต 21 มีค. 53)
24. ภก. สุรัตน์ บำรุงชีพ
25. ภก. เนาวรัตน์ รัตนวรพงษ์
26. ภก. ประเวศ เลาหศิริ
27. ภก. เอนก พรประดิษฐ์
28. ภก. ประยูร กังวาลไกล
29. ภญ. มายูร เฮงประสิทธิ์
30. ภก. ตำแหน่ง อินทรเสน
31. ภก. ตรีรัตน์ เวชศิลป์
32. ภญ. ไขศรี ธนภูมิ
(เสียชีวิต 27 กพ. 55)
33. ภก.ทวีป สุนทรวิจารณ์
(เสียชีวิต 5 พค. 54)
34. ภก.สุเทพ ศุภพันธ์
(เสียชีวิต 18-12-2560)
35. ภก. ประสาน วะสี
(เสียชีวิต 18-10-62)


ชื่อเพื่อนที่หายหน้านานเกิน 10 ปี

  1. ภก. วิเชียร ภมรศิริ
  2. ภก. เนาวนิตย์ สุวรรณะ
  3. ภญ. ปรีดา สุทธิพันธ์
  4. ภก. ประจวบ อัตดิเรก
  5. ภก. โข ศรียาภัย
  6. ภก. สุทิน ศรีอาภรณ์
  7. ภญ นวลจันทร์ มณีนาวา (เจอแล้ว
  สุขสบายดี อยู่ที่ซอยเรวดี)
  8. ภญ. วินิตา จันทรานนท์นัยวินิต
  (เจอแล้ว อยู่ ์ New Maxico USA.)
  9. ภญ. สถาน บุณย์วิโรจน์)
10. ภก. อาคม วุฒิภักดี (เจอแล้ว อยู่ LA.)
11. ภก. สุขจิตต์ ไตติลานนท์
12. ภญ. อารุณี มลิลา
13. ภก.รังสรรค์ ศรีสุโข
14. ภญ. พ.ท.หญิง เนาวนิตย์ สุวรรณสังข์
      จดหมาย ตีคืน วงเล็บมาว่า (เสียชีวิคแล้ว)Home