เพื่อนเภสัช รุ่น 16 (ปี 2502-2503
ทำบุญเลี้ยงพระที่วัดราชประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2551
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ ภญ. รศ. เทวี โพธิผละเมื่อครบปีที่ 71
เทวี   ภญ. รศ. เทวี โพธิผละ
081 6209080

บ้านเลขที่ 10/61 ซอยประชาชื่น 30 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ โทร. (02) 587 3286


  Return