ภก. อจ. บำรุง ตันติเสวี
(02) 271 1310
http://www.somnuk.com/tpaa/bumroong
รูปเมื่องานแต่งลูกสาวอาจารย์บำรุง
Zoom ส่วนหนึ่งของแขกเหรื่อ
ร่วมอวยพรบ่าวสาว
ลูก อ.บำรุง เมื่อค่ำ
วันที่ 10 สิงหาคม 2546
ที่ฮิลตั้น ป๊าร์คนายเลิศ
โฮเทล
Zoom
คู่บ่าวสาว ในวันนั้น

Zoom
โอวาทจากญาติผู้ใหญ่
พร้อมอวยชัยให้พร
Zoom
สัญญาใจที่ได้เห็น
Return