http://www.somnuk.com/tpaa/mybladder
http://www.somnuk.com/tpaa/mygallstone
somnuk.com/tpaa/mybladder/prostate.htmlhttp://www.somnuk.com/tpaa/mybladder
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะของผม
เมื่อปี 2545

ZOOM ที่เห็นนี้ เป็นพื้นผิวภายในกระเพาะปัสสาวะ ตรงที่ดีๆของผม
ZOOM นี่คือ loop ลวดไฟฟ้า เพื่อใช้ตัดชิ้นเนื้อ โดยปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปให้ร้อนแดง ปาดตรงไหนก็ขาดตรงนั้น
ZOOM นี่คือเนื้องอกที่เห็นเหมือนเห็ดหูหนูขาว หรือดอกจอก มีเลือดซึมออกมาตลอดเวลา เป็นเหตุให้น้ำปัสสาวะเป็นสีดำ
ZOOM หมอกำลังเอา loop เขี่ยหาโคนต้นดอกจอกที่เห็นให้ได้ก่อนที่จะปล่อยไฟฟ้าเข้าไป

NEXT