http://www.somnuk.com/tpaa/uthai

24-4-45
เพื่อนเภสัชรุ่น 02-03 ไปเที่ยวอุทัย ทองผาภูมิ
. . . . สมัยนั้น . . . .
ภายในถ้ำพุหวาย ไม่มีแสงสว่างเข้าถึงเลย
ต้องใช้ไฟฉายส่องดูความงามของหิน
งอกหินย้อย ยอมรับว่าสวยจริงๆ ครับ
ภายในถ้ำพุหวาย ไม่มีแสงสว่างเข้าถึงเลย ต้องใช้ไฟฉายส่องดูความงามของหิน งอกหินย้อย ยอมรับว่าสวยกว่าที่ใดๆ
เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ทำหน้าที่เป็นไก๊ด์ท้องถิ่น หิ้วตะเกียงเจ้าพายุ มานำทางให้ เนื่องจากเป็นถ้ำเขาหินปูน ทั้งหินงอกและหินย้อย มี silica มาจับจึงดูระยิ๊บระยับไปหมด
เนื่องจากเป็นถ้ำเขาหินปูน ทั้งหินงอกและหินย้อย มี silica มาจับจึงดูระยิ๊บระยับเหมือนเกล็ดเพ็ชร์
เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ทำหน้าที่เป็นไก๊ด์ท้องถิ่น อธิบายว่า ภายใน ถ้ำมีสัตว์ 4 ชนิด ได้แก่ค้างคาว กิ้งกือ จิ้งหรีดตาบอด และคางคก ถ้ำนี้มีค้างคาวไม่มาก ไม่ค่อยตกใจบินหนีเมื่อมีคน
ดูซิ่ ช่างเหมือนหนุ่มกำลังตระกองกอดสาวไว้กับอก
นี่ถ้าไก๊ด์ไม่บอกว่าเหมือนอะไร ก็ดูไม่ออกเหมือนกัน
หินในถ้ำ เป็นปฏิมากรรมของธรรมชาติในรูปของ ของหินงอกหินย้อยใกล้มือมาก ไม่มีที่กั้นเสียด้วย
โชคดีที่มีไก๊ด์ท้องถินของกรมป่าไม้ เป็นคนบอกว่าห้าม แตะต้องลูบคลำและขีดเขียน แต่ก็ยังพอมีร่องรอยเก่า
บางแห่ง ทั้งหินงอก หินย้อยก็ยาวมาต่อกันเป็นเสา
ถ้ำนี้มีค้างคาวไม่มาก ไม่ค่อยตกใจบินหนีเมื่อมีคน
หินในถ้ำ เป็นปฏิมากรรมของธรรมชาติในรูปของ ของหินงอกหินย้อยใกล้มือมาก ไม่มีที่กั้นเสียด้วย
โชคดีที่มีไก๊ด์ท้องถินของกรมป่าไม้ เป็นคนบอกว่าห้าม แตะต้องลูบคลำและขีดเขียน แต่ก็ยังพอมีร่องรอยเก่า
โชคดีที่มีไก๊ด์ท้องถินของกรมป่าไม้ เป็นคนบอกว่าห้าม แตะต้องลูบคลำและขีดเขียน แต่ก็ยังพอมีร่องรอยเก่า
โชคดีที่มีไก๊ด์ท้องถินของกรมป่าไม้ เป็นคนบอกว่าห้าม แตะต้องลูบคลำและขีดเขียน แต่ก็ยังพอมีร่องรอยเก่า
โชคดีที่มีไก๊ด์ท้องถินของกรมป่าไม้ เป็นคนบอกว่าห้าม แตะต้องลูบคลำและขีดเขียน แต่ก็ยังพอมีร่องรอยเก่า

Return