} <

Thai   Pharmacy   Academic   Alumni
http://www.somnuk.com/tpaa

  รำลึกถึง เมื่อตอนที่เรายังเป็นลูกช้างโง่ๆตัวนั้น
   ...................................................................................................................


Photo album

1. http://www.thaipharma.net (โดนยึดไปแล้วเหรอ ?)


2. วันรำลึก อจ.ฉวี อจ.วิเชียร อจ.มล. ประนต


3. อจ.มล. ประนต 20 ก.ค.46 (กล้องคุณกาญจน์)


4. รูปเราเป็นเฟร็ชชี่เภสัชเมื่อปี 2501


5. คำกลอนค่อนขอด จากหนังสือรุ่น ปี 2502


6. ไปอุบล และเมืองลาว (กล้องคุณกาญจน์)


7. ไปอุบล และเมืองลาว (กล้อง อจ.สมพล)


8. ไปอุทัยธานี เมื่อปี 2545


10. my gallstone


11. my bladder


12. แต่งงานลูกสาว อจ.บำรุง เมื่อ 10 ส.ค. 2546


13. Meeting เมื่อ 1 ตุลาคม. 2546


14. งานวันเกิดครบ 6 รอบ ภก.อรุณ พงษ์สุวรรณ


15. วันเกิด อจ.นต แจกทุนการศึกษาเภสัชฯ ปี 2548


16. โยนโบว์ลิ่ง ที่เมเจอร์ เมื่อ 9 ต.ค. 48


17. ชื่อ ที่อยู่ปัจจุบัน ของศิษย์เก่า รุ่นปี 02-03


18. เลี้ยงพระวันเกิดเทวีที่ วัดราชประดิษฐ์ 11-2-2550


19. งานศพ ภญ. นันทนา แก้วอุบล ที่วัดลาดพร้าว


20. แต่งงานลูกชาย ภก. เสน่ห์ จูมพระบุตร 17 พย. 50


21. วันเกิดเทวี ที่วัดราชประดิษฐ์ 10 กุมภาพันธ์ 2550


22. วันเกิดเทวี ที่วัดราชประดิษฐ์ 10 กุมภาพันธ์ 2551


23. วันเกิดเทวี ที่วัดราชประดิษฐ์ 15 กุมภาพันธ์ 2552


24. วันเกิดเทวี ที่วัดราชประดิษฐ์ 6 กุมภาพันธ์ 2553


25. วันเกิด อจ. จิตรสมาน ที่สโมสรตำรวจ 24 กพ.51


26. วันเกิด อจ.มล. ประนต แจกทุนการศึกษา ปี 51


27. ศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าเภสัชจุฬา 19-6-53


28. รายชื่อศิษย์เก่า "ตอ."


29. สภาเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย


30. รุ่นเรา ได้ ศิษย์เก่าดีเด่น ถึง 3 คน เมื่อ 27-4-57


31. รายขื่อเภสัชกรไทย ที่อยู่ในแต่ละจังหวัด


32. meeting กันที่ โรงงานวิมล เมื่อ วันที่ 30 เมษายน 2559


33. meeting เมื่อ 21/11/60 ที่ร้านอาหารเพลิน


34. CU-Pharn-61 meeting 21/01/61 ที่ศาลาพระเกี้ยว


                                                                                                                           


ขอแสดงความอาลัยรัก ท่าน อจ.วิเชียร จีระวงศ์
ยามเรียน ท่านเป็นครู
ยามพักอยู่ ท่านเป็นพี่
ดูแล พวกเรานี้
ดุจน้องพี่ อกแม่เดียวกัน

ขอแสดงความอาลัยรัก อจ.วิเชียร จีระวงศ์ ที่เสียชีวิตด้วยวัย 89 ปี พระราชทานเพลิงวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2549 ที่วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน เวลา 16.00 น.


อจ.ฉวี   อจ.วิเชียร อจ.ประนต   อจ.ไฉน
ขอแสดงความอาลัย ท่าน อจ.วิเชียร จีระวงศ์ ที่จากพวกเรา เมื่อวัย 89 ปี พระราชทานเพลิงวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2549 ที่วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน เวลา 16.00 น.
อจ.ไฉน สัมพันธารักษ์ สุขภาพดี จะมีอายุครบ 90 ปีในวันที่ 20 ธันวาคม 2549 นี้

สมัยนั้น เรามีอาจารย์ ประมาณ 18 ท่าน แต่หารูปได้เพียง เท่านี้เองครับ
ใครมีอีก ขอเอามาลงให้ครบหน่อย
สมนึก ลิมกุล
02 3143144,
081 8028400
ผู้เรียบเรียง


somnuk.com/test