Thai   Pharmacy   Academic   Alumni
http://www.somnuk.com/tpaa
  รำลึกถึงเมื่อตอนที่ เรา
เป็นลูกช้างโง่ๆ ตัวนั้น

..................................................................................
Photo album 1. คณะเภสัชฯ จุฬา     เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย
2. วันรำลึก อจ.ฉวี อจ.วิเชียร อจ.มล. ประนต (วันที่ 17 มีนาคม 2545)
3. อจ.มล. ประนต ชุมแสง 20 ก.ค. 46 (กล้องคุณกาญจน์ 51 รูป)
4. รูปเราเมื่อเมื่อปี 2500 - 2502
5. คำกลอนค่อนขอด จากหนังสือรุ่น ปี 2502
6. ไปเที่ยวอุบล และเมืองลาว (กล้องคุณกาญจน์ 33 รูป)
7. ไปเที่ยวอุบล และเมืองลาว (กล้อง อจ.สมพล 360 รูป)
8. สมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐ อเมริกา
9. my bladder
10. แต่งงานลูกสาว อจ.บำรุง เมื่อ 10 ส.ค. 2546
11. Meeting เมื่อ 1 ตุลาคม. 2546
12. ประมวลภาพ งานวันเกิด อจ.นต และแจกทุนการศึกษาเภสัชฯ 17 ตุลาคม 2558
13. ประมวลภาพ งานโยนโบว์ลิ่ง ที่เมเจอร์โบว์ล เมื่อ 9 ต.ค. 48
14. ชื่อ ที่อยู่ปัจจุบัน ของศิษย์เก่า รุ่นปี 02-03
15. เลี้ยงพระวันเกิดเทวีที่ วัดราชประดิษฐ์วรมหาวิหาร 11-2-2550
16. เราไปเยี่ยม อจ.วราพร สุรวดี ผู้ก่อตั้ง “พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก” เมื่อ 15-8-2559
17. งานแต่งงาน ลูกชาย ภ. เสน่ห์ จูมพระบุตร 17 พฤศจิกายน 2550
18. เลี้ยงพระวันเกิดเทวี ที่วัดราชประดิษฐ์ 10 กุมภาพันธ์ 2551
19. เลี้ยงพระวันเกิด อจ. จิตรสมาน ที่โรงพยาบาลสงฆ์ 24 กุมภาพันธ์ 2558
20. ** ข่าวดัง ข้ามเวลา + ข่าวเด่น ประเด็นร้อน
21. งานศพ ภญ. นันทนา แก้วอุบล (เมืองชัย)
22. เลี้ยงพระวันเกิดเทวีที่ วัดราชประดิษฐ์วรมหาวิหาร 6 กุมภาพันธ์ 2553
23. "พี่แป๊ะ" ศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าเภสัชจุฬา 19-6-53
24. รายชื่อศิษย์เก่า "ตอ."
25. สภาเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย
26. รุ่นเรา ได้รับ ประกาศณีย์บัตรศิษย์เก่าดีเด่น ถึง 3 คน เมื่อ 27-4-57


สมนึก ลิมกุล
081 802 8400

ขอขอบคุณ somnuk.com ที่อนุญาตให้ใช้เนื้อที่ จัดทำ web site อันนี้
ขอแสดงความอาลัยรัก อจ.วิเชียร จีระวงศ์ ที่เสียชีวิตด้วยวัย 89 ปี พระราชทานเพลิงวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2549 ที่วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน เวลา 16.00 น.

อจ.ฉวี   อจ.วิเชียร
อจ.ประนต   อจ.ไฉน


อจ.ไฉน สัมพันธารักษ์ สุขภาพดี จะมีอายุ
ครบ 90 ปีในวันที่ 20 ธันวาคม 2549 นี้


สมัยนั้น เรามีอาจารย์ ประมาณ 18 ท่าน
แต่หารูปได้เพียง 4 ท่านเท่านี้เองครับ
ใครมีอีก ขอเอามาลงให้ครบหน่อย
สมนึก ลิมกุล
02 3143144, 081 8028400
somnuklimkool@yahoo.com
ผู้เรียบเรียง
ต่อมาท่านก็จากพวกเรา ไปด้วยอายุยืนถึง 98 ปี ขอท่านสู่สรวงสวรรค์เทอญสมนึก ลิมกุล
081 802 8400

http://www.somnuk.com
http://somnuk.freeservers.com