Thai   Pharmacy   Academic   Alumni
http://www.somnuk.com/tpaa
  รำลึกถึงเมื่อตอนที่เรายังเป็น
ลูกช้างโง่ๆ เมื่อปี 2500
..................................................................................
Photo album 1. คณะเภสัชฯ จุฬา     เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย
2. วันรำลึก อจ.ฉวี อจ.วิเชียร อจ.มล. ประนต
3. อจ.มล. ประนต ชุมแสง 20 ก.ค. 46 (กล้องคุณกาญจน์ 51 รูป)
4. รูปเราเป็นเฟร็ชชี่เภสัชเมื่อปี 2501
5. คำกลอนค่อนขอด จากหนังสือรุ่น ปี 2502
6. ไปเที่ยวอุบล และเมืองลาว (กล้องคุณกาญจน์ 33 รูป)
7. ไปเที่ยวอุบล และเมืองลาว (กล้อง อจ.สมพล 360 รูป)
8. ไปเที่ยวอุทัยธานี เมื่อปี 2545
9. งานบรรยาย ในวัน อจ.จำลอง (กล้องคุณกาญจน์ 16 รูป)
10. สมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐ อเมริกา
11. my bladder
12. แต่งงานลูกสาว อจ.บำรุง เมื่อ 10 ส.ค. 2546
13. Meeting เมื่อ 1 ตุลาคม. 2546
14. ไปชมโรงงาน สุรฑิณฑ์ เมื่อ 1 ต.ค. 46
15. ประมวลภาพ งานวันเกิด อจ.นต และแจกทุนการศึกษาเภสัชฯ ปี 2548
16. ประมวลภาพ งานโยนโบว์ลิ่ง ที่เมเจอร์โบว์ล เมื่อ 9 ต.ค. 48
17. ชื่อ ที่อยู่ปัจจุบัน ของศิษย์เก่า รุ่นปี 02-03
18. เลี้ยงพระวันเกิดเทวีที่ วัดราชประดิษฐ์วรมหาวิหาร 11-2-2550
19. สงกรานต์ ปราณีภัณฑ์ - ศาลพันท้ายนรสิงห์ - มหาไชย เมื่อ 15-4-2550
20. งานแต่งงาน ลูกชาย ภ. เสน่ห์ จูมพระบุตร 17 พฤศจิกายน 2550
21. เลี้ยงพระวันเกิดเทวี ที่วัดราชประดิษฐ์ 10 กุมภาพันธ์ 2551
22. เลี้ยงพระวันเกิด อจ. จิตรสมาน ที่สโมสรตำรวจ 24 กุมภาพันธ์ 2551
23. ประมวลภาพ งานวันเกิด อจ.นต และแจกทุนการศึกษาเภสัชฯ ปี 2551
24. พระราชดำรัส ในวันเฉลิมฯ 12 ส.ค.2551
25. เลี้ยงพระวันเกิดเทวี ที่วัดราชประดิษฐ์ 15 กุมภาพันธ์ 2552
26. เลี้ยงพระวันเกิดเทวีที่ วัดราชประดิษฐ์วรมหาวิหาร 6 กุมภาพันธ์ 2553
27. ศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าเภสัชจุฬา 19-6-53
28. รายชื่อศิษย์เก่า "ตอ."
29. สภาเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย
30. รุ่นเรา ได้รับ ประกาศณีย์บัตรศิษย์เก่าดีเด่น ถึง 3 คน เมื่อ 27-4-57

อจ.ฉวี   อจ.วิเชียร อจ.ประนต   อจ.ไฉน
ขอขอบคุณ somnuk.com ที่อนุญาตให้ใช้เนื้อที่ จัดทำ web site อันนี้
ขอแสดงความอาลัยรัก อจ.วิเชียร จีระวงศ์ ที่เสียชีวิตด้วยวัย 89 ปี พระราชทานเพลิงวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2549 ที่วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน เวลา 16.00 น.

อจ.ฉวี   อจ.วิเชียร
อจ.ประนต   อจ.ไฉน


อจ.ไฉน สัมพันธารักษ์ สุขภาพดี จะมีอายุ
ครบ 90 ปีในวันที่ 20 ธันวาคม 2549 นี้


สมัยนั้น เรามีอาจารย์ ประมาณ 18 ท่าน
แต่หารูปได้เพียง 4 ท่านเท่านี้เองครับ
ใครมีอีก ขอเอามาลงให้ครบหน่อย
สมนึก ลิมกุล
02 3143144, 081 8028400
somnuklimkool@yahoo.com
ผู้เรียบเรียง

อจ.ฉวี   อจ.วิเชียร อจ.ประนต   อจ.ไฉน

http://somnuk.com
http://www.kamolthip.com
http://www.somnuk.com/tpaa/